Grein birtist í Fréttablaðinu - Hvað bíður þín á nýju ári?

Að fara í skóla eftir 38 ára hlé er bara algjört átak. Ég ákvað að fara í nám af því að ég var með skerta starfsorku. Eina vikuna sem ég var veik heima vegna slyssins sem ég varð fyrir þá tók ég þessa ákvörðun. Ég hef öðlast meira sjálfstraust og ekki lengur í þeim gír að segja að ég geti þetta ekki. Það er ekki í boði.“ (Kvenkyns nemandi Menntastoða haustið 2010.)

Það eru ekki síst sólskinssögur sem þessar sem hvetja okkur hjá Miðstöð símenntunar á Suðurnesjum (MSS) til að halda áfram á þeirri braut sem við höfum verið að feta síðastliðin ár. Þeim sem sækja þjónustu okkar hefur fjölgað jafnt og þétt og eru forréttindi að fylgjast með einstaklingum stíga mikilvæg skref inn í
nýja framtíð. Við lifum á tímum breytinga þar sem krafist er að fólk takist á við ákveðið þróunarferli í lífi sínu og á sem flestum sviðum þess. Hér í eina tíð þótti ekkert óeðlilegt að fólk væri á sama vinnustað við sömu vinnu alla starfsævina.

Í dag þykir aftur á móti eðlilegt að fólk tileinki sér ákveðna starfsþróun innan sama vinnustaðarins eða skipti um starf eða jafnvel starfssvið á nokkurra
ára fresti. Samkeppnisforskot fyrirtækja byggist oft á því að starfsfólk tileinki sér ákveðinn sveigjanleika og staðni ekki á einu sviði. Starfsþróun innan
fyrirtækja krefst þess að starfsfólk sé virkt í að afla sér þekkingar, auki færni sína jafnt og þétt og sé meðvitað um hvað skiptir máli þegar kemur að síog
endurmenntun.

Það er staðreynd að einstaklingar með stutta skólagöngu eru yfirleitt í mestri hættu á að missa störf sín á tímum breytinga eins og samfélag okkar gengur í gegnum þessi misserin. Því er spurt hér: Hvernig getum við mætt þessum hópi?

Fólk með litla eða enga formlega menntun á mismunandi skólagöngu að baki en oft er um einstaklinga að ræða sem eiga sína drauma um nám, betri störf eða annað sem gæti aukið lífsgæðin. Hindranir af ýmsum toga hafa þó orðið þess valdandi að ekki hefur verið sest á skólabekk, farið á námskeið eða annað sem gæti gert draumana að veruleika. Þá er algengt að einstaklingar séu ómeðvitaðir um eigin færni og áhugasvið og hvernig þessir þættir gætu nýst þeim bæði hvað varðar nám og störf og ekki síður í tengslum við persónulegan þroska. Þarna getur náms- og starfsráðgjafi gripið inn í ferlið og aðstoðað einstaklinga við að bæta stöðu sína í tengslum við nám, störf eða persónulega þroska.

Þetta er hægt að gera með margvíslegum hætti, eins og upplýsingagjöf varðandi nám og störf, upplýsingum um styttri námskeið, leiðum til starfsþróunar í núverandi starfi, setningu markmiða, áhugasviðsgreiningu og aðstoð vegna annarra persónulegra mála.

Veldu framtíð þína!

Fólk er í auknum mæli að átta sig á að sí- og endurmenntun eru nauðsynlegir þættir í starfsþróun einstaklinga til að mæta þeim breytingum sem eiga sér stað í atvinnulífinu. Þá hafa atvinnuleitendur nýtt sér að bæta stöðu sína á meðan atvinnuleysið er jafn mikið og raun ber vitni. Eru jafnframt meðvitaðir um hversu mikilvægt er að skoða hvernig nota megi tímann til uppbyggingar og styrkja þannig stöðu sína fyrir framtíðina.

Þegar einstaklingur tekst á við breytingar í lífinu má líkja því við persónulega stefnu mótun. Þá velur einstaklingurinn sig frá einu til að takast á við eitthvað annað.

Val einstaklingsins er háð þeirri samfélagsgerð sem við búum við hverju sinni, innri hvata og ekki síst stuðningi og hvatningu annarra. Náms- og  starfsráðgjafi býður einstaklingum upp á ytri hvatningu og hjálpar hverjum og einum að átta sig á hvaða tækifæri eru til staðar og hvernig viðkomandi geti nýtt sér þau til að ná þeim markmiðum sem stefnt er að. Hlutverk ráðgjafans í ferlinu gæti falist í að greina þarfir einstaklingsins, skilgreina úrlausnir,
leiðbeina við að draga fram markmið og skilgreina leiðir að þeim.

Flest hræðumst við breytingar því við vitum hvað við höfum en ekki hvað bíður okkar. Breytingar eru þó eina leiðin til framfara og gott að líta á þann ótta sem við finnum fyrir sem ákveðinn sviðsskrekk. Að stíga út fyrir þægindahringinn okkar má líkja við að stíga upp á svið og leika eina hlutverkið sem skiptir máli í lífinu ,,okkar eigið líf“. Við eigum að stefna að því að leika til sigurs því gæðin á lífi okkar eru háð þeim kjarki sem við höfum til að takast á við ný hlutverk þrátt fyrir að í því felist áhætta og jafnvel sársauki. Sú áskorun er til staðar ævina á enda og mikilvægasta leiðin að sterkara sjálfsmati.  Fyrsta skrefið er oft það erfiðasta en með því hefst oft ferðalag sem einstaklinginn hefði ekki getað órað fyrir að væri á ferða áætlun hans.

Í dag eru starfandi náms- og starfsráðgjafar á símenntunarmiðstöðvum hringinn í kringum landið, tilbúnir að veita þá þjónustu sem er getið hér að ofan.

Miðvikudagur, 22. desember 2010 - 15:15